© 2013 Rense van der Velde. veldpad@gmail.com. Alles uit de publicatie mag worden gekopieerd, uitgedeeld of wat dan ook mits het niet gewijzigd wordt en voorzien is van bronvermelding. Het kan zijn dat dat er ten zijne tijd wat wordt herzien of uitgebreid.
Talloze Schaduwen van bomen zijn vergeten.
Een verliefd stel kerft een hart in de stam. Wie weet waar ze zijn gebleven.
Wolkenfiguren talloos aanschouwd worden door niemand meer herinnert.
Waar zijn alle verhalen uit onze kindertijd gebleven.
Voor al onze indrukken is geen plaats in het archief van de herinnering.
Wat is het doel van dat vele zien als we het toch niet kunnen onthouden.
Als mist op een weiland tot de zon verschijnt, verdampen onze ervaringen.
We zijn niet meer dan een overgang tussen nacht en dag.
Dauwdruppels op een geknakte rietstengel.
Als zwanen verheffen we ons uit het water en slaan met onze vleugels.
We vliegen omdat we vliegen. Maar waarheen.
Home