Alles uit de publicatie mag worden gekopieerd, uitgedeeld of wat dan ook mits het niet gewijzigd wordt en voorzien is van bronvermelding. Het kan zijn dat dat er ten zijne tijd wat wordt herzien of uitgebreid. © 2013 Rense van der Velde. veldpad@gmail.com.
Voor mijn pleegouders
Ik hoop dat je dit kind in jezelf met liefde grootbrengt. Vandaag heb ik afscheid van je genomen omdat jij van iedereen bent.
Een vondeling op zoek naar........

Koester mij of geef me aan iemand anders, omdat ik van iedereen ben.

Ik zou het bijzonder op prijs stellen als je nog eens wat van je zou laten horen, zodat ik weet dat het goed met je gaat.

Een Vondeling wil gevonden worden
Omdat hij weer een kind kan zijn
Met zijn handjes reiken naar alles telkens weer nieuw
Met zijn ogen kijken voor alles de eerste keer

Jij die zichzelf gevonden heeft,
die luistert en geen antwoord geeft
In stilzijn zul je me ontmoeten
Jij bent stil terwijl de wereld beweegt
Eeuwig eindeloos stil

Jij hebt jezelf gevonden
Niet dat je er nooit was
Alleen waren de ruiten nog beslagen
Jij die dit leest daar schrijf ik voor
En als je wilt dan praat ik met jou
Alleen met jou en niet degene die je denkt dat je bent
Nee, JIJ
Ontmoet jezelf daar waar ik naar verwijs

lees reacties

Home