Contact
Rense van der Velde
veldpad@gmail.com
© 2017 Rense van der Velde. Alles uit de publicatie mag worden gekopieerd, uitgedeeld of wat dan ook mits het niet gewijzigd wordt en voorzien is van bronvermelding.
Het kan zijn dat dat er ten zijne tijd wat wordt herzien of uitgebreid.
Ik schilder een icoon omdat dit voor mij een manier is om contact te maken met mijn werkelijkheid. Deze verschijning noem ik de Vondeling. Deze icoon wordt achtergelaten tijdens mijn wandelingen. De vondeling wordt gevonden door zijn pleegouders.

Voor mijn pleegouders
Ik hoop dat je dit kind in jezelf met liefde grootbrengt. Vandaag heb ik afscheid van je genomen omdat jij van iedereen bent.
Een vondeling op zoek naar........

Koester mij of geef me aan iemand anders, omdat ik van iedereen ben.

Ik zou het bijzonder op prijs stellen als je nog eens wat van je zou laten horen, zodat ik weet dat het goed met je gaat.


lees reacties

Home