© 2017 Rense van der Velde. veldpad@gmail.com. Alles uit de publicatie mag worden gekopieerd, uitgedeeld of wat dan ook mits het niet gewijzigd wordt en voorzien is van bronvermelding. Het kan zijn dat dat er ten zijne tijd wat wordt herzien of uitgebreid.
De Dromenvanger

"De Dromenvanger gaat over trauma verwerking, gestoeld op een magisch-realistische traditie met een bovennatuurlijk ondertoon. Waarin blijkt dat de dood niet per se het einde van het leven is.
Een dot metafysische spiritualiteit en veel eigen interpretaties."

"Ik draag dit boek op aan mijn Bondgenoot Wxabel.
Door hem leerde ik woede omzetten in Boeddha.
Woedha, ha, ha, ha!"

Hoofdstuk 1
Just Klaver had als kind archeoloog of timmerman willen worden. Hij beloofde zijn moeder om later als hij groot was een huis voor haar te bouwen. Maar dat was nu even naar de achtergrond geschoven omdat hij een boek had gekregen over het ontstaan van de aarde. Nu zou hij archeoloog worden. Dat wist hij zeker. De grafische plaatjes van de aarde toonden een doorsnee van al zijn lagen. Deze afbeeldingen hadden veel indruk op het kind gemaakt. Er waren ook tekeningen van mannen die met schepjes in de aarde groeven. Waar ze naar op zoek waren wist hij niet omdat hij nog niet kon lezen. Zijn moeder had hem toen al moeten waarschuwen, dat er van al dat graven niets goeds kon voortkomen.
En zo was het hem zijn verdere leven ook vergaan. Hij had wat afgegraven. Vijftig jaar lang gespit. Gedolven in alle boeken die er maar voorhanden waren om hem een verklaring te geven voor wat hij hier in godsnaam te zoeken had.
Inmiddels kon hij wel lezen maar de woorden die iets duidelijk moesten maken ontbraken. Het was dus niet zo vreemd dat hij elke gedachte en ervaring opschreef, zodat er geen ontkenning kon bestaan dat hij ooit geleefd had.

lees verder op verzoek


Home