De behoefte om je creatief uit te drukken is een wonderlijk proces. Voor wie doe je dit eigenlijk? Zo sta je ineens voor de ezel en begint te schilderen. Het volgen van dit proces is net zo wonderlijk als schrijven. Woorden komen vanzelf, net als praten. Als je jezelf gadeslaat zul je dit ook opmerken dat er geen ‘doener’ is, maar dat het gewoon gebeurt. Het is geen denken of ervaren maar een flits van zien die daar aan voorbij gaat. En wat is dan het centrum, er is geen centrum

Het is moeilijk aan te geven of er thema's zijn in mijn werk.  Ja, er is wel dat magische wat wordt ervaren en wordt uitgedrukt door mij in beelden, figuren die me leiden, die mijn persoonlijke mythologie vormen, die zich steeds maar weer aan me opdringen, daar kan ik niet omheen. Dat is mijn uiterlijke en innerlijke wereld, zonder aan te wijzen waar ik ben. Ook de dualiteit die ik ervaar, niet alleen de figuren, niet alleen de voorstellingen  op zich, ook de manier waarop ik de kleuren en de vormen op de juiste manier aanbreng hebben te maken met een worsteling, het los komen van deze dualiteit.

Alle getoonde schilderijen zijn te koop.
Home