De behoefte om je creatief uit te drukken is een wonderlijk proces. Voor wie doe je dit eigenlijk? Zo sta je ineens voor de ezel en begint te schilderen. Het volgen van dit proces is net zo wonderlijk als schrijven. Woorden komen vanzelf, net als praten. Als je jezelf gadeslaat zul je dit ook opmerken dat er geen ‘doener’ is, maar dat het gewoon gebeurt. Het is geen denken of ervaren maar een flits van zien die daar aan voorbij gaat.
Home